Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
316 postów 139 komentarzy

sentia potentia est

mms - Ekonomiczne zagadnienia Warszawy, Rzeczypospolitej Polskiej, Świata, IT, i nie tylko. "wielkie odkrycia nie zostały osiągniętę poprzez pracę w zespole - great discoveries are not achieved through teamwork - duis non fit per magnum inventorum"

Ruch Społeczny - Porozumienie Narodowe

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tadeusz Bartold: "Rozwój - jako pewna szersza tendencja - nie wyklucza okresowej upadłości jako zdarzenia. Mazowsze, w odróżnieniu od większości polskich województw, jest w tej dobrej sytuacji że ma silne społeczne i gospodarcze podstawy rozwoju."

 

Autor poniższego pisma pan Tadeusz Bartold

Ruch Społeczny Porozumienie Narodowe - część pierwsza "Rozwój - jako pewna szersza tendencja - nie wyklucza okresowej upadłości  jako zdarzenia.  Mazowsze, w odróżnieniu od większości polskich województw, jest w tej dobrej  sytuacji że ma dwa silne - społeczne i gospodarcze - podstawy rozwoju.


*  Społeczne -  bo mieszkańcy Mazowsza to ludzie ponadprzeciętnie - w sensie statystycznym a nie wartościującym, wykształceni, przedsiębiorczy i innowacyjni.

* Gospodarcze - bo działa tutaj statystycznie najwięcej przedsiębiorstw - szczególnie o wysokim poziomie kapitalizacji, większość central dużych firm działających w Polsce ma siedziby w warszawskich biurowcach, z uwagi na centralne położenie nie tylko w skali Polski ale również regionu Europy Środkowej ma tutaj siedzibę wiele firm ponadnarodowych.

Korzystne  potencjalne jest również to centralne położenie ze względów komunikacyjnych  i spedycyjnych, tak krajowych jak i międzynarodowych.

Tak więc,  Mazowsze ma silne podstawy do ciągłego, stabilnego rozwoju a tymczasem jest zagrożone bankructwem - dlaczego?

 

 

Zagrożeniem dla rozwoju Mazowsza,przyczyną kryzysu finansówi jego spodziewanejupadłości jest głównie pięć czynników:

 

 

Po pierwsze: zbyt rozbudowana - nadmiernie zbiurokratyzowana,  utrudniająca życie obywatelom - administracja generująca ogromne koszty, co nie ma logicznego uzasadnienia w epoce informatycznej, komputeryzacji i cyfryzacji.

 - Należy poważnie  rozważyć likwidację powiatów a ich zadania rozdzielić pomiędzy miasta, gminy, związki gmin i województwa.

Moim zdaniem jest to jednostka administracyjna archaiczna, zbędna, wręcz szkodliwa, utrudniająca życie mieszkańcom i znacznie wydłużająca okres załatwiania jakichkolwiek spraw i postępowań administracyjnych, uważam iż gminy w znakomity i kompetentny sposób sprostają zadaniom jakie są obecnie w kompetencji powiatów.

- Również należy rozważyć  likwidację jednej z istniejących dwóch struktur szczebla wojewódzkiego [tego nie ma nigdzie na świecie] oraz Sejmiku Wojewódzkiego w obecnym kształcie.

Osobiście skłaniałbym się do likwidacji urzędu marszałka a jego zadań i kompetencji przeniesienia do wojewody,  zaś Sejmik Wojewódzki winien składać się z burmistrzów lub przewodniczących rady wszystkich gmin województwa. Moim zdaniem, tak gigantycznie i nie rzetelnie rozbudowana, zbiurokratyzowana i wymagająca ogromnych kosztów administracja jest zbrodnią, nie służy w należny i właściwy sposób  mieszkańcom a jedynie jest utrzymywana przez kolejne ekipy rządzących tych gangsterskich partii politycznych żeby mogły obsadzić swoimi ludźmi  jak najwięcej stanowisk.

 

Po drugie: jest to fatalne prawo podatkowe uzależniające wpływy do kasy samorządu od krótkotrwałej koniunktury gospodarczej a zarazem stanowiące przesunięcie fazowe wobec cyklu rozwojowego odnośnie nadzwyczajnych zobowiązań, tzw., solidarnościowych czyli „janosikowego”.To wraz z nakładającymi się, tzw., funduszami europejskimi powoduje wzrost skłonności inwestycyjnych [nie zawsze trafnych] na kredyt w okresie prosperity (dobobytu) a zarazem wywołuje pogłębione załamanie finansowe w czasie dekoniunktury gospodarczej.

 

Po trzecie; jest to występująca ogromna dysproporcja rozwojowa pomiędzy aglomeracją warszawską i resztą województwa mazowieckiego. Warszawa na ogół bardzo zawyża wskaźniki dochodowe [per capita], co ma decydujący wpływ na wysokość płaconego przez Mazowsze„janosikowego”, nie przysparzając jednocześnie - w równym stopniu - realnego dochodu województwu, i w znacznej mierze odsysa i konsumuje na własne potrzeby kapitał społeczny i gospodarczy.

 

Po czwarte: jest to zapaść finansowa spowodowana przeinwestowaniem ze względu na błędną ocenę koniunktury i przeszacowanie wpływów a zarazem niemoc naprawy sytuacji powodowana klinczem wzajemnych powiązań towarzysko-instytucjonalnych w związku z czym nie ma możliwości przecięcia tego stanu rzeczy poprzez samouzdrowienie w ramach istniejącego układu politycznego, ponieważ - w tym mafijnym systemie - mechanizmy kontrolno-naprawcze zostały wyłączone lub zneutralizowane, a zaś istniejące zobowiązania narastają, odkładają się i będą stanowić krytyczny balast antyrozwojowy. W związku z czym bez jakiegoś gwałtownego nadzwyczajnego ścięcia zobowiązań nie będzie możliwości nie tyle nawet rozwoju, ale utrzymania poziomu realizacji zadań na minimalnym poziomie.

 

Po piąte: są to skutki skandalicznego, szkodliwego dla Polski - a szczególnie dla Mazowsza - porozumienia politycznego - zawartego w latach 1988-1990 i przy tzw.” okrągłym stole” -we wspólnym interesie dla ówczesnego komunistycznego establishmentu zblatowanego z przedstawicielami opozycji solidarnościowej - głównie, tzw., doradcy i eksperci solidarności wywodzący się na ogół spośród dysydentów komunistycznych lub ich dzieci [niejednokrotnie geneaologicznie powiązani ze zbrodniarzami komunistycznymi] oraz TW służby bezpieczeństwa - którzy wspólnie w podstępny i cyniczny sposób - przejęli autentyczny bunt Narodu [Pierwszą Solidarność ] i nadali mu zasadniczą treść i formę.

Głównie to skutkowało możliwością tworzenia przez nich kolejnych rządów elit kompradorskich przyzwalających na likwidację polskiego przemysłu poprzez rabunkową, tzw., prywatyzację oraz kolonizację gospodarczą i ekonomiczną Polski - a Mazowsza szczególnie - przez pasożytniczy i niepłacący podatków obcy - globalny kapitał - oraz pasożytniczą zachodnią finansjerę co po dziś dzień rzutuje na sytuację wewnętrzną w Polsce, ograniczając - a właściwie uniemożliwiając w bardzo poważnym stopniu - szansę na jej rozwój.

Ten brak szansy dla rozwoju szczególnie dotyczy Mazowsza, ze względu na dużą koncentrację obcych, globalnych korporacji nie płacących podatku, co im umożliwia skandaliczne, działające w ich interesie prawo podatkowe - przez co rujnują rodzime przedsiębiorstwa a w szczególności handel i przyczyniają do ciągłego wzrostu bezrobocia, na przykład; jedno miejsce pracy w globalnym hipermarkecie likwiduje od 5 do 6 miejsc pracy w polskich sklepach handlowych.

Dlatego, mimo silnego przeświadczenia o nieuchronności jakiejś formy upadłości samorządu wojewódzkiego, jestem przekonany, że drogą likwidacji zbędnych, kosztownych szczebli administracji, zmiany prawa, zmiany systemu podatkowego, na przykład;

- podatek obrotowy - około

2% dla małych i średnich przedsiębiorstw, i około

5% dla dużych przedsiębiorstw, hipermarketów i korporacji globalnych,

oraz podatek od banków liczony w systemie rok do roku,

oraz radykalnego wstrzymania kolonizacji Polski przez obcy kapitał,

oraz zmiany koncepcji rozwojowej - inwestycje infrastrukturalne, np., światłowody,

oraz industrializacja, szczególnie w sektorach takich jak:

- rolno-spożywczym,

- motoryzacyjnym i budowlanym,

z aktywnym udziałem samorządów, np.,

- partnerstwo publiczno-prywatne:

     - Izb Rolnych

     - Spółdzielni i,

     - wszelkich innych organizacji rolniczych, oraz

     - Samorządów Gospodarczych,

 

można, nie tylko ustabilizować sytuację finansową na Mazowszu, ale ponownie poprowadzić Mazowsze ścieżką umiarkowanego, konsekwentnego rozwoju.

To oczywiście wymaga:

 - zmiany polityki społecznej i gospodarczej,

 - zmiany prawa oraz systemu podatkowego,

ale są to decyzje na poziomie władz państwa - czyli powyższego nie można osiągnąć bez bezwzględnej konieczności zmiany władzy.

 

W działaniu na rzecz zapobieżenia bankructwu Mazowsza - czego nie da się w żaden sposób uczynić bez naprawy Polski - widzę ogromną rolę

- Wspólnot Samorządowych,

- a w szczególności Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej,

zaś ograniczanie aktywności i działanie - wyłącznie na szczeblu lokalnym - jest szkodliwe - podobnie jak dla Mazowsza tak i dla całej Polski.

 

Twierdzenie przez nas, że możemy ten cel osiągnąć działając wyłącznie na szczeblu lokalnym lub zasiadając w jakiejś tam Radzie -

np., w Radzie dzielnicy Wesoła, lub mając kilku burmistrzów, prezydentów miast i w/ce starostów,np., w Wołominie, -

 - jest mrzonką i wprowadzaniem w błąd wyborców, działaczy Wspólnoty oraz okłamywaniem siebie samych.

Uważam, że jest naszym obowiązkiem

- Polska to nasz zbiorowy obowiązek -

to zaproponować wyborcom inną treść i formę - inne narzędzie - tworzenia polityki i realizowania wspólnego programu.

Uważam, że winno to być:

- aktywne,

- czynne i

- bierne zaangażowanie w dynamiczny proces odrodzenia się

Całej Wspólnoty Narodowej - bez zbędnych i szkodliwych podziałów na opcje i preferencje polityczne -

zdolnej aby wygrać wybory i utworzyć rząd kierujący się wyłącznie interesem Narodu i jego wspólnego dobra jakim jest Rzeczpospolita Polska.

Mamy do tego prawo - mamy taki obowiązek.

Owszem, możemy dalej działać wyłącznie lokalnie, możemy sami się okłamywać i wmawiać sobie, że  ”jakoś tam będzie”, że”wszystko samo się ułoży”- nic nie będzie, - nic się samo nie ułoży, my to mamy ułożyć – jak nie My to Kto?

Możemy od tego zbiorowego obowiązku uciec,możemy zdezerterować, lecz nikt z nas nie ucieknie od pytania zadanego nam kiedyś przez nasze dzieci, może wnuków – a gdzie ty byłeś jak Polskę sprzedawali? "

Autor powyższego pisma pan Tadeusz Bartold

Ruch Społeczny Porozumienie Narodowe - koniec części pierwszej.

 

(red. mms)

KOMENTARZE

 • autor
  Bardzo dobre pomysły, może po za tym, że sejmik zastępują burmistrzowie i wójtowie, takie ciało bedzie wzajemnie się blokować, każdy sutno z stołu będzie ciągnął w swoją stronę. Po prostu, wojewoda i gminy przejmują kompetencje sejmiku wojewódzkiego, czyli silna gmina i województwo.
  Chcę dodać, że zapaść mazowsza to min. fatalne zarządzanie mazowszem przez Struzika, ten facet codzienie powinien być badany na wykrywaczu kłamstw w kierunku podejrzenia korupcji. Tak korupcja w samorządzie mazowieckim jest ogromna, tam myślą jak łapówki brać a dopiero o dobrym zarządzaniu.
  Przede wszystkim województwo mazowieckie jest za wielkie, powiaty do gmin, powołać nowe dwa województwa na Mazowszu Radomskie i Płockie lub Ciechanowskie, cześć zadań sejmiku przejąć powinni wojewodowie i samorządy gminne.
 • @
  Sporo racji, ale.... jak to wprowadzić w życie?
  Kto i na jakich zasadach ma to zrobić?
 • pierwsza część jasno wskazuje, że Mazowsze ma wszelkie
  właściwości kraju okupującego pozostałe (jeśliby województwo zwać krajem),

  Gdyby tak stolicę przenieść do Gniezna i pozbawić tych "nie masz cwaniaka, nad warszawiaka" dochodów z tytułu urzędów centralnych i wszelkiej maści firm akredytowanych w wawie, tylko dlatego, że jest stolicą, a więc łacniej korumpować władze, to wszystko by się wyrównało.

  Nie mówiąc już o tym, że przez dziesięciolecia warszawiacy się nachapali najwięcej, bo i najbliżej do żłobu było.
 • @Wrzodak Z. 11:02:23
  a gdzie nie ma korupcji, przecież to nasza narodowa specjalność.
 • @nana 14:43:03
  zapomniała Pani dodać, że w wawie najlepiej kształcono, bo najwięcej kasy tam na te cele szło, na miejscu były różne instytucje centralne, i najłatwiej było o zagraniczne stypendia.
 • @Brat Żorża 11:46:12
  będa cyferki i dane statystycze, to jest cz. pierwsza :-)
 • Ta rozbuchaną go granic możliwości biurokrację, będzie...
  bardzo trudno ruszyc. Bo po to Układ tak sobie tą biurokrację rozbudował, by miec zdyscyplinowany elektorat. Ktoś to chyba na tym blogu podawał że obecna biurokracja jest ok 20 razy liczniejsza od tej za komuny. Także średnie wynagrodzenie w administracji państwowej i samorządowej jest nieporównywalnie większe, więc kto z tych biurokratów będzie głosował za kims z poza Układu. Demokracją z całą pewnością tego się nie ruszy. Więc Pan Zagozda chyba logicznie proponował:
  http://zagozda.neon24.pl/post/104051,wybory-zamach-stanu-czy-wielkopolski-patriotyzm
 • @Brat Żorża 11:46:12
  Jak na wariata - celny komentarz.

  Ale.

  Jeśli pan Tadeusz Bartold to pan wiceprzewodniczący poniższego ścieku:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Og%C3%B3lnopolska_Koalicja_Obywatelska
  http://www.oko.go3.pl/

  to nawet wariat powinien zrozumieć, o co w tej "obywatelskiej", "patriotycznej" (resztę proszę dopisać samemu) - inicjatywie chodzi.

  Pozdrawiam wariata, Żorża (z którym kolegowałem w Oksfordzie), ciocię Przełęską i Brutusa (złośliwe bydlę, ale trudno).

  PS.

  Czyżby, sądząc po wzmożonej aktywności różnych "patriotów" i "narodowców", zbliżały się jakieś wybory?
 • @nana 14:43:03
  He..., tak jakbym swój wpis czytał. Mowie poważnie. Poglądy niczym
  nie różnią się od moich. Wielkie gadanie o biurokracji, i nic więcej. To nie biurokracja jest problemem aczkolwiek wymaga zmian. Wygonimy ze stołków pól miliona "sekretarek" dostaniemy z powrotem pól miliona bezrobotnych będącym w 100% na wikcie podatnika bez wykonywania żadnej pracy. Przecież biurokraci to także Polacy. Nam trzeba stworzyć jak najwięcej lokalnych i o polskim kapitale miejsc pracy a nie wywalać na pysk z biur ludzi próbujących tak samo jak wszyscy utrzymać własną rodzinę. Nam trzeba mówić o przyczynach bezrobocia oraz
  systematycznie likwidować problemy taki stan tworzące a nie dla propagandy piętnować ludzi ze chcą utrzymać swoje rodziny. Dajmy ludziom możność prywatnego biznesu lub godziwa prace a nikt z tyłkiem na biurowe stołki pchać się nie będzie bo nuda! Na tym powinniśmy się skupić.
 • @mms 17:56:45
  Weźcie do pomocy nikandera.

  Tak was zacyfruje, że nawet największy wariat (a tym bardziej brat Żorża) was nie odcyfruje.

  Bu ha ha ha.

  z narodowym privietom

  nonscolar
 • Po trochu każdy wie co należy zrobić
  Ciekawy artykuł poruszający problemy województwa mazowieckiego.Podobne problemy mamy w całej Polsce ale Warszawa jest ,,centrum biurokracji''więc skala problemu jest przerażająca.Dzieje się tak bo politycy i urzędnicy nie odpowiadają zawodowo,karnie i majątkowo za swoją działalność z powodu złego prawodawstwa i podporządkowania wymiaru sprawiedliwości politykom.
  Pierwszą rzeczą,którą należy zrobić w stosunku do tych dwóch grup to dać im do zrozumienia,że nie ma bezkarności a do stracenia jest wszystko.Bez wprowadzenia tych zmian system zarządzania dalej będzie korupcjogenny i nie efektywny.Wymiar sprawiedliwości musi podlegać bezpośrednio społeczeństwu poprzez wybory i odwołania!
  Zgadzam się tutaj z autorem odnośnie wprowadzenia podatku obrotowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych-co do zróżnicowania i wysokości nie mam opinii ponieważ nie posiadam wyliczeń,zresztą sytuacja wciąż zmienia się np.na skutek likwidacji firm w skutek obciążeń wynikających z podatków na rzecz państwa i ZUS-u.
  Wzrost wpływów podatkowych z tytułu wprowadzenia podatku narodowego należy przeznaczyć na zbilansowanie obniżki składek ZUS co zmniejszy obciążenia pracodawców i pozwoli im zatrudniać pracowników na umowy o pracę do czego rząd musi zdążać w celu naprawy systemu emerytalnego i przyszłych emerytur.
  Wzrost biurokracji nastąpił w skutek przede wszystkim wprowadzenia prawodawstwa UE co nie znaczy,że biurokratów nie jest za dużo.Nie należy tutaj straszyć zwolnieniami urzędników,chociaż takie będą miały miejsce ale trzeba rozłożyć je w czasie.Utrzymywanie takiej armii biurokratów nie jest w interesie Polski ale z drugiej strony co można im zaoferować skoro w wyniku otwarcia granic dla obcego biznesu i kapitału nie mamy ich gdzie zatrudnić a o systemie zasiłków takim jak funkcjonują na zachodzie możemy tylko pomarzyć bo wszystko co mieliśmy sprzedaliśmy za bezcen albo pozamykaliśmy i pozwalamy tym,którzy zarabiają w Polsce wywozić zyski za granicę bez opodatkowania.
  Bez wątpienia wyzwań jest mnóstwo(ja przedstawiłem ich tylko kilka ze względu na brak czasu)bo Polska to ,,bagno'' a wszystkie działania tak jak powyżej przedstawiłem tworzą,,łańcuch'',który w skutek podejmowania właściwych decyzji zacznie się zazębiać i pracować jak należy.Działania te należy podejmować jednocześnie na wszystkich płaszczyznach co wiąże się z doborem właściwych specjalistów (świadomych co mogą stracić)pod kierownictwem premiera,który ma długo planową wizję naprawy i rozwoju kraju.
  Należy zastanowić się również nad koncepcją urzędu prezydenta i jego roli legislacyjnej.W mojej opinii nie stoi on na straży tworzenia prawa przez sejm.Aby to osiągnąć prezydent powinien być odwoływany i powoływany przez ogół społeczeństwa co wymaga zmian w konstytucji,które nastąpią jeśli wyborcy skupią się wokół dobrego programu wyborczego czego próbą skonstruowania jest artykuł do którego napisałem ten komentarz.
  Ze swojej strony w dalszym ciągu w dyskursie publicznym na różnego rodzaju portalach w dalszym ciągu zauważalny jest brak merytorycznej,konstruktywnej dyskusji zmierzającej do zniwelowania różnic w poglądach co w konsekwencji przyniosłoby powstanie dobrego programu i skupienie się przy nim elektoratu gwarantującego daleko idące zmiany w życiu Polski.Zamiast tego mamy nowe koncepcje i wyzwiska.
 • @Stara Baba 19:42:38
  Zgadzam się z tobą ale żeby stworzyć ludziom warunki do prowadzenia biznesu to należy zmniejszyć obciążenia z racji prowadzenia działalności a wpływ na to ma zbyt duża maszyna biurokratyczna,dziurawy system podatkowy,korupcja oraz różnego rodzaju niepotrzebne agencje.
 • @maro 21:19:18
  Ależ oczywiście że rozbudowana biurokracja ma wpływ. Jednak nie jest
  to przyczyna bezrobocia. Bezrobocie przede wszystkim tworzy system podatkowy, obce korporacje oraz niewytłumaczalne różnorakie polityczne wasalstwo Rządu.
  Tak jak pisałem przedtem, należy poznać przyczyny i je systematycznie eliminować. Problem jest taki że tym śladem przyczyn dojdziemy do biur Rządu i budynku Sejmu a to jest już bardzo poważna sprawa.
 • @nana 14:43:03
  -pozwolę się jednak nie zgodzić,w jednej kwestii !-biurwy nigdy nie odejdą same ! one po prostu niczego nie potrafią ZERO realnej wiedzy -rynek ich NIE WCHŁONIE -będą trzymały się rękami i nogami stołków -biurestwo dzisiaj celowo rozdrobniło kompetencje , aby udowodnić jak jest potrzebne -a dla utrzymana stołków rozdrobni się jeszcze bardziej -a to z kolei położy już całkowicie gospodarkę .W Polsce najdroższa jest PRACA !! opodatkowana jak kopalnia diamentów !
  --------------- i tak !! ZUS 300 zł
  ----------------URZĄD SKARBOWY odebrać kompetencje GESTAPO !
  ----------------SANEPID !! paraliżujący całkowicie powstawanie nowego miejsca pracy !
  ---------------PIP biurwy niszczące NA ZAMÓWIENIE !! dowolny przedmiot gospodarczy
  ---------------MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO --ich BRAK !! są miejscem gigantycznej mafijnej wręcz działalności
  ---Polska GMINOM stoi -a to już są UDZIELNE PAŃSTWA gdzie sitwy zniszczą KAŻDEGO kto zagrozi im interesom -Wójt z nieograniczoną władzą !STAROSTWO z Wójtem to ! władza absolutna .
  ------BRANŻE -to SITWY w których okokoniły się! CZERWONE RODY -tam już stanowiska DZIEDZICZY się

  -------------------WARTO PRZEANALIZOWAĆ !!!
  http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek/9416-reformy_gospodarcze_w%C5%82adys%C5%82awa_grabskiego.html
 • @nana 16:04:41
  -:)) Grabski zlikwidował ok. 100 tyś. stanowisk urzędniczych -i wygenerował prawie tyle samo -małych biznesików -w przyrodzie nic nie ginie !! ROZDROBNIONE KOMPETENCJE URZĘDNICZE to śmierć dla gospodarki !-wiem co mówię !
 • @Brat Żorża 11:46:12
  Pieprzysz w bamosz. Pewnie bierzesz grubą pensję za nic z naszego okupacyjnego opodatkowania, jedynym twoim zadaniem jest własnie takie pieprzenie w bambosz i zdyscyplinowane głosowanie w wyborach na tego na kogo ci powiedzą że masz głosowac. I dlatego będziesz się trzymał tego status quo jak długo tylko się da.
 • Wy medrcy sie tu glowicie a sprawa jest oczywista
  https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1526913_661143017262524_1528327929_n.jpg
  i co pozostało nagrodzić twórców tylko brawami ?
 • Bez sprawnego silnika konstytucji porozumienia można pisać na Berdyczów.
  http://4.bp.blogspot.com/-bDgvVqQ9azc/UWUdyNpOVFI/AAAAAAAAFhk/uWnuYGTN8jA/s400/laser.jpg

  Silniki nowoczesne już są, ale u nas działa tylko kosiarka:)

  http://orwellsky.blogspot.com/2013/04/tradycyjna-bron-trafi-do-lamusa.html
 • Tak dla informacji
  1 MIEJSCE W ADMINISTRACJI LIKWIDUJE ROK W ROK 2 MIEJSCA W PRODUKCJI LUB USŁUGACH.
 • @Witkacy 23:20:02
  Wczoraj w Częstochowie w związku z zajęciem 69 lat temu naszego miasta przez sowietów.Po Mszy św przeszliśmy pod miejsca kaźni naszych obywateli tej władzy nowej okupacyjnej,kontynuowanej do dziś przez ich potomków.
 • @nana 17:14:53
  Trzeba być chorym albo głupim ,aby pisać takie teksty.Skoro pod sowiecką okupacją było tak dobrze TO DLACZEGO ZBANKRUTOWAŁ OKUPANT I PODLEGŁE MU REPUBLIKI.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY